1. Draci Brno >
  2. O klubu

Členské příspěvky

EKONOMICKÁ PRAVIDLA PRO MLÁDEŽ

BASEBALLOVÉHO ODDÍLU

SK DRACI BRNO

Sezóna 2023

Vážení baseballoví přátelé,

našim hráčům nabízíme vysoký standard celoročního sportování, a to nejen ve srovnání s ostatními baseballovými kluby. Sneseme srovnání s kterýmkoliv sportem v městě Brně. Našim zájmem je neustále podmínky pro naše hráče zlepšovat, hrát co nejvíce zápasů a turnajů, zapojit co nejvíce trenérů.

Každý člen obdrží před sezónou 1 klubovou kartu, která bude sloužit nejen k identifikaci v našem obchodě, ale je zároveň rodinnou permanentkou (pro celou rodinu) na všechny akce klubu na městském baseballovém stadionu (mimo ME mužů v září)

 

Oddílové příspěvky na sezónu 2023 

KATEGORIE

PŘÍSPĚVKY

U21

9000

U18

9000

U15

7500

U13

7000

U11

7000

U9

5500

U8*

4500 / 2000

Přípravka**

500 / 1000

 


* o slevu až 2500,- lze zažádat v případě, že hráč je registrován druhým rokem a je mladší 7 let

** Hráč přípravky je ve věku kategorie U8 a poprvé byl registrován na jaře - 1000 kč na podzim - 500kč

Příspěvky prosím uhraďte na bankovní účet 27–1716140257 / 0100 NEJPOZDĚJI do 25.3.2023.

Variabilní symbol je generovaný kisem

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení hráče.

V případě neuhrazení celého oddílového příspěvku do 25.3.2023 neproběhne registrace na www.baseball.cz, tím pádem hráč nebude moci nastoupit v soutěžních utkáních.

 

V případě více sourozenců v klubu si vyžádejte přes email ofurko@draci.cz individuální stanovení výše příspěvků pro mladšího sourozence.

 

Zajištění turnajů MČR a ČBP

Cestovné:

Klub pro sezónu 2023 hradí cestovné ve výši min. 3 Kč / km při využití vozidla min. 3 hráči / trenéři.

Ubytování do 500 Kč / osoba / noc (polopenze). Naši hráči již na turnajích MČR a ČBP nedoplácí. V případě ranních zápasů budou hráči odjíždět o den dříve.

 

Zajištění ostatních turnajů

Na ostatní přípravné či realizačním týmem zvolené turnaje klub přispívá ve výši startovného a pobytových nákladů trenérů.

 

Vybavení

Klub poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.

 

Trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na zápasech a trénincích.

 

Zázemí

Hlavní hřiště již nyní patří k nejlepším v Evropě. Během posledních let proběhlo několik rozsáhlých oprav a vylepšení, Posunutí a výměna plotu s bezpečnostní prvky, batter‘s view, radar…

Na malém hřišti proběhla výměna střídaček a celého bočního plotu, na kterém jsou bezpečnostní prvky stejně jako na velkém hřišti. Dále proběhlo vyhotovení nového posouvacího kopce, travnatého infieldu a nových bullpenu na straně domácích. 

Naším snem je v dohledné budoucnosti postavit halu navazující na stávající pálkařskou halu, tak abychom mohli celoročně udržet stejný rytmus tréninků a nebyli závislí na volných termínech v cizích tělocvičnách. Zároveň chceme i zlepšit zázemí hráčům vybudování šaten a záchodu na hřišti pro všechny kategorie. Jakákoliv pomoc je vítána.

 

Za vedení klubu

V Brně dne 25.2.2023

 

Ondřej Furko

Sekretář klubu