1. Draci Brno >
  2. O klubu

Členské příspěvky

EKONOMICKÁ PRAVIDLA PRO MLÁDEŽ

BASEBALLOVÉHO ODDÍLU

SK DRACI BRNO

Sezóna 2024

Vážení baseballoví přátelé,

našim hráčům nabízíme vysoký standard celoročního sportování, a to nejen ve srovnání s ostatními baseballovými kluby. Sneseme srovnání s kterýmkoliv sportem v městě Brně. Našim zájmem je neustále podmínky pro naše hráče zlepšovat, hrát co nejvíce zápasů a turnajů, zapojit co nejvíce trenérů.

Každý člen má nárok na permanentku, která se vztahuje na všechny Extraligové zápasy. Na permanentku je možné vzít i celou rodinu. Permanentka vám bude vygenerována automaticky před začátkem sezony.

 

Oddílové příspěvky na sezónu 2024 

U21 – 9000
U18 - 9000
U15 – 7500
U13 – 7000
U11 – 7000
U9 – 5500
U8 – 4500 / 2000*
Přípravka 1000 (jaro 2024) / 500 (podzim 2024)**


* o slevu až 2500,- lze zažádat v případě, že hráč je registrován druhým rokem a je mladší 7 let
** Hráč přípravky je ve věku do osmi let, který je poprvé registrován na jaře 2024 a nebo na podzim 2024

Příspěvky prosím uhraďte na bankovní účet 27–1716140257 / 0100 NEJPOZDĚJI do 30.3.2024.

Variabilní symbol je generovaný Kisem

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení hráče.

V případě neuhrazení celého oddílového příspěvku do 30.3.2024 neproběhne registrace na www.baseball.cz, tím pádem hráč nebude moci nastoupit v soutěžních utkáních.

 

V případě více sourozenců v klubu si vyžádejte přes email ofurko@draci.cz individuální stanovení výše příspěvků pro mladšího sourozence.

 

Zajištění turnajů MČR a ČBP

Ubytování do 500 Kč / osoba / noc (polopenze). Naši hráči již na turnajích MČR a ČBP nedoplácí. V případě ranních zápasů budou hráči odjíždět o den dříve.

 

Zajištění ostatních turnajů

Na ostatní přípravné či realizačním týmem zvolené turnaje klub přispívá ve výši startovného a pobytových nákladů trenérů.

 

Vybavení

Klub poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.

 

Trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na zápasech a trénincích.

 

Zázemí

Hlavní hřiště již nyní patří k nejlepším v Evropě. Během posledních let proběhlo několik rozsáhlých oprav a vylepšení, Posunutí a výměna plotu s bezpečnostní prvky, batter‘s view, radar…

Na malém hřišti proběhla výměna střídaček a celého bočního plotu, na kterém jsou bezpečnostní prvky stejně jako na velkém hřišti. Dále proběhlo vyhotovení nového posouvacího kopce, travnatého infieldu a nových bullpenu na straně domácích. 

Tréninková hala je situována přímo na hřišti, krom pálkařských klecí a nadhazovacích kopců je součástí haly i plně vybavená posilovna. Zároveň chceme i zlepšit zázemí hráčům vybudování šaten a záchodu na hřišti pro všechny kategorie. Jakákoliv pomoc je vítána.


Za vedení klubu

V Brně dne 25.2.2024

Ondřej Furko

Sekretář klubu