>

Členské příspěvky

EKONOMICKÁ PRAVIDLA PRO MLÁDEŽ

 

BASEBALLOVÉHO ODDÍLU

SK DRACI BRNO

Sezóna 2021

Vážení baseballoví přátelé,

našim hráčům nabízíme vysoký standard celoročního sportování, a to nejen ve srovnání s ostatními baseballovými kluby. Sneseme srovnání s kterýmkoliv sportem v městě Brně. Našim zájmem je neustále podmínky pro naše hráče zlepšovat, hrát co nejvíce zápasů a turnajů, zapojit co nejvíce trenérů.

Každý člen obdrží před sezónou 1 klubovou kartu, která bude sloužit nejen k identifikaci v našem obchodě, ale je zároveň rodinnou permanentkou (pro celou rodinu) na všechny akce klubu na městském baseballovém stadionu.

Oddílové příspěvky na sezónu 2021

 

 

KATEGORIE

PŘÍSPĚVKY

 

U21

8 500

 

U18

8 500

 

U15

7 000

 

U13

6 500

 

U11

6 500

 

U10

5 500

 

U9

5 000

 

U8

4 000

 

U7+U6+U5 a mladší

1 500

 

 

Částka je hrazena na základě platebního předpisu vygenerovaného klubovým informačním systémem.na bankovní účet 27–1716140257 / 0100 

Zajištění turnajů MČR a ČBP

Cestovné:

Klub pro sezónu 2021 hradí cestovné ve výši min. 3 Kč / km při využití vozidla min. 3 hráči / trenéři.

Ubytování do 450 Kč / osoba / noc (polopenze).

V případě ranních zápasů budou hráči odjíždět o den dříve.

Zajištění ostatních turnajů

Na ostatní přípravné či realizačním týmem zvolené turnaje klub přispívá ve výši startovného a pobytových nákladů trenérů.

Vybavení

Klub poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.

Trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na zápasech a trénincích.

Zázemí

Hlavní hřiště již nyní patří k nejlepším v Evropě. Během posledních let proběhlo několik rozsáhlých oprav a vylepšení, Posunutí a výměna plotu s bezpečnostní prvky, batter‘s view, radar…

Na malém hřišti proběhla výměna střídaček a celého bočního plotu, na kterém jsou bezpečnostní prvky stejně jako na velkém hřišti. V roce 2020 vyl položen kompletní nový infield s travnatým diamondem a byl vybudován prostor pro trénink pole pod battersview. 

Naším snem je v dohledné budoucnosti postavit halu navazující na stávající pálkařskou halu, tak abychom mohli celoročně udržet stejný rytmus tréninků a nebyli závislí na volných termínech v cizích tělocvičnách. Jakákoliv pomoc je vítána.

Za vedení klubu

V Brně dne 1.3.2021

 

Arnošt Nesňal

manažer klubu