>

Draci Brno

Členské příspěvky pro mládež 2018

draci_treneri, 16.01. 2018 Aktuality

EKONOMICKÁ PRAVIDLA PRO MLÁDEŽ

BASEBALLOVÉHO ODDÍLU

SK DRACI BRNO

Sezóna 2018

Vážení baseballoví přátelé,

našim hráčům nabízíme vysoký standard celoročního sportování, a to nejen ve srovnání s ostatními baseballovými kluby. Sneseme srovnání s kterýmkoliv sportem v městě Brně. Našim zájmem je neustále podmínky pro naše hráče zlepšovat, hrát co nejvíce zápasů a turnajů, zapojit co nejvíce trenérů.

Zvýšené náklady, ale bohužel i výší počet neplatičů nás nutí ke zvýšení příspěvků.

Letos se vedení klubu rozhodlo zvýšit členské příspěvky o 500,- Kč. Každý člen obdrží 1 klubovou kartu 2018, která bude sloužit nejen k identifikaci v našem obchodě, ale je zároveň rodinnou permanentkou (pro celou rodinu) na všechny akce klubu na městském baseballovém stadionu.

Oddílové příspěvky na sezónu 2018          Placení příspěvků

 

KATEGORIE

PŘÍSPĚVKY

21

8 500

18

8 500

17

8 000

15

7 000

13

6 500

11

6 500

9

5 000

8

4 000

7+6+5

1 500

Částka musí být uhrazena na bankovní účet 27–1716140257 / 0100

NEJPOZDĚJI do 16.3.2018!!!

Variabilní symbol: uveďte datum narození hráče

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče

V případě neuhrazení celého oddílového příspěvku do 25. 3. 2017 neproběhne registrace na www.baseball.cz, tím pádem hráč nebude moci nastoupit v soutěžních utkáních. Kredit nebude připsán.

V případě více sourozenců v klubu si vyžádejte přes email jfelkl@draci.cz individuální stanovení výše příspěvků.

 Cestovné:

Klub pro sezónu 2018 hradí cestovné ve výši 3 Kč / km při využití vozidla min. 3 hráči / trenéři.

Zajištění turnajů MČR a ČBP

Cestovné (viz. Výše),

Ubytování do 400 Kč / osoba / noc se snídaní, oběd, večeři a pitný režim.

V případě ranních zápasů budou hráči odjíždět o den dříve.

Zajištění ostatních turnajů

Na ostatní přípravné či realizačním týmem zvolené turnaje klub přispívá minimálně ve výši startovného a pobytových nákladů trenérů.

Vybavení

Klub poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.

Trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na zápasech a trénincích.

Zázemí

Hlavní hřiště již nyní patří k nejlepším v Evropě. Během posledních let proběhlo několik rozsáhlých oprav a vylepšení (bezpečnostní prvky, batter‘s view,…).

Od roku 2018 bychom se rádi věnovali dětskému hřišti. V první fázi proběhne výměna backstopu a postupná oprava okolního oplocení, v závislosti na zdrojích budeme postupně instalovat bezpečnostní prvky po vzoru hlavního hřiště.

Naším snem je v dohledné budoucnosti postavit halu navazující na stávající pálkařskou halu, tak abychom mohli celoročně udržet stejný rytmus tréninků a nebyli závislí na volných termínech v cizích tělocvičnách. Jakákoliv pomoc je vítána ????.

Za vedení klubu

V Brně dne 16. 1. 2018

 

Jan Felkl

Sportovní sekretář