>

Devět "statečných"

Martin Kalábek, 06.12. 2019 Aktuality

Včera se v nemocnici U Svaté Anny baseballový klub Draci Brno přidal k projektu 100 litrů nové krve, který ke svému 100-mu výročí vyhlásila Masarykova universita. 

Převážně mladí Draci pokračovali v tradici svého dlouholetého presidenta ing. Igora Kratochvíla, který je držitelem plakety Jánského.

Děvet statečných: Tomáš Polanský, Petr Minařík, Jan Vašourek, Martin Kalábek, Martin Pernička, Filip Čapka, Pavel Chadim, Tomáš Chadim a Michael Kotačka. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 

Díky všem, kterým není lhostejný osud ostatních. 

Starší články