>

Členské příspěvky 2019

, 29.01. 2019 Aktuality

EKONOMICKÁ PRAVIDLA PRO MLÁDEŽ

BASEBALLOVÉHO ODDÍLU

SK DRACI BRNO

Sezóna 2019

Vážení baseballoví přátelé,

našim hráčům nabízíme vysoký standard celoročního sportování, a to nejen ve srovnání s ostatními baseballovými kluby. Sneseme srovnání s kterýmkoliv sportem v městě Brně. Našim zájmem je neustále podmínky pro naše hráče zlepšovat, hrát co nejvíce zápasů a turnajů, zapojit co nejvíce trenérů.

Každý člen obdrží před sezónou 1 klubovou kartu , která bude sloužit nejen k identifikaci v našem obchodě, ale je zároveň rodinnou permanentkou (pro celou rodinu) na všechny akce klubu na městském baseballovém stadionu.

Oddílové příspěvky na sezónu 2019

 

KATEGORIE / ROČNÍK NAROZENÍ

PŘÍSPĚVKY

21 / 2000 a starší

8 500

18 / 2001-2003

8 500

15 / 2004, 2005

7 000

13 / 2006, 2007

6 500

11 / 2008

6 500

10 / 2009

5 500

9 / 2010

5 000

8 / 2011

4 000

7+6+5 / 2012 a mladší

1 500

Kategorie určena dle ročníku narození.

Částka musí být uhrazena na bankovní účet 27–1716140257 / 0100

NEJPOZDĚJI do 17.3.2019!!!

Variabilní symbol: uveďte datum narození hráče ve formátu d/m/r (např.: 221289)

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení hráče.

V případě neuhrazení celého oddílového příspěvku do 25.3.2019 neproběhne registrace na www.baseball.cz, tím pádem hráč nebude moci nastoupit v soutěžních utkáních.

V případě více sourozenců v klubu si vyžádejte přes email jfelkl@draci.cz individuální stanovení výše příspěvků.

Cestovné:

Klub pro sezónu 2019 hradí cestovné ve výši 3 Kč / km při využití vozidla min. 3 hráči / trenéři.

Zajištění turnajů MČR a ČBP

Cestovné (viz. Výše),

Ubytování do 450 Kč / osoba / noc (polopenze).

V případě ranních zápasů budou hráči odjíždět o den dříve.

Zajištění ostatních turnajů

Na ostatní přípravné či realizačním týmem zvolené turnaje klub přispívá ve výši startovného a pobytových nákladů trenérů.

Vybavení

Klub poskytuje míče, vybavení chytače, pálky a helmy. Doporučujeme nákup osobní pálky a helmy. Dresy si každý hráč pořizuje na vlastní náklady.

Trenérské zajištění

Klub garantuje účast 2-3 členů realizačního týmu v každé kategorii na zápasech a trénincích.

Zázemí

Hlavní hřiště již nyní patří k nejlepším v Evropě. Během posledních let proběhlo několik rozsáhlých oprav a vylepšení (bezpečnostní prvky, batter‘s view, radar,…).

Od roku 2019 bychom se rádi věnovali dětskému hřišti. V první fázi proběhne výměna střídaček a postupná oprava okolního oplocení, v závislosti na zdrojích budeme postupně instalovat bezpečnostní prvky po vzoru hlavního hřiště. Na velkém hřišti je v plánu nová výsledková tabule.

Naším snem je v dohledné budoucnosti postavit halu navazující na stávající pálkařskou halu, tak abychom mohli celoročně udržet stejný rytmus tréninků a nebyli závislí na volných termínech v cizích tělocvičnách. Jakákoliv pomoc je vítána.

Za vedení klubu

V Brně dne 29.1.2019

 

Jan Felkl

Sportovní sekretář

Starší články